Vijesti

Usvojena izvješća o izvršenju Proračuna i radu i financijskom poslovanju županijskih zdravstvenih ustanova

 2. sjednica Županijske skupštine kojom je predsjedavao Pero Ćosić održana je danas s početkom u 9 sati u Velikoj vijećnici županijske uprave u skladu s epidemiološkim preporukama. Nakon jednoglasnog usvajanja Dnevnog reda i Zapisnika o radu prošle, 1. Konstituirajuće sjednice započeo je uobičajeni Aktualni sat u sklopu kojeg su vijećnici postavljali pitanja iz djelokruga rada Brodsko-posavske županije.

Vijećnike je zanimalo što je dogovoreno na radnim sastancima župana s ministrima Marićem i Fuchsom po pitanju izgradnje OŠ "Milan Amruš" u Slavonskom Brodu, zbog čega je rađen Rebalans proračuna 30.ožujka 2021. te što se čini po pitanju poziva sindikata iz Nove Gradiške za mirenje i pomoć Domu zdravlja u Novoj Gradiški.

Kada bi se općine mogle nadati drugoj rati državnih sredstava za izgradnju dječjih vrtića, koliko je osoba na području Brodsko-posavske županije preminulo a da su cijepljeni te koliko će europskih sredstava iz Fonda za oporavak biti namijenjeno Slavoniji još su neka od pitanja koja su postavljena na današnjem Aktualnom satu.

Vijećnike je također zanimalo zašto se natječaji za zakup državnih poljoprivrednih zemljišta ne provode u svim općinama,što je učinjeno po pitanju azila za nezbrinute životinje koje su JLS obvezne uspostaviti temeljem Zakona o zaštiti životinja, koliko je sredstava iz raznih izvora financiranja uloženo u RCGO "Šagulje" od 2010. do prosinca 2020. godine, kada će u rad biti puštena cesta na relaciji Ruščica – Luka Brod te kada će stanovnici MO "Kolonija" dobiti ordinaciju liječnika obiteljske medicine.

Još neka od vijećničkih pitanja bila su vezana uz aktivnosti koje Brodsko-posavska županija čini za poticanje studenata medicine osim stipendiranja, koliki je iznos isplaćenih sredstava za elementarne nepogode i koja je dinamika isplate te kada će ŽUC raspisati natječaj za uređenje Ul. Hrvatskih branitelja u Slobodnici. Na neka pitanja vijećnicima je odgovoreno na današnjoj Sjednici dok će ostale odgovore vijećnici dobiti pisanim putem.

Pod drugom točkom – Kadrovska pitanja izabrani su:

a) predsjednik i članovi Odbora za Statut, Poslovnik i propise:

 1. Davorin Slišurić, za predsjednika
 2. Danijela Kovačević, za potpredsjednicu
 3. Marin Degmečić, za člana
 4. Marija Jugović, za članicu
 5. Vladimir Šimunović, za člana
 6. Zoran Marijič, za člana
 7. Goran Knežević, za člana

b) predsjednik i članovi Odbora za gospodarstvo, proračun i financije:

 1. Berislav Balen, za predsjednika
 2. Ruža Vidović, za potpredsjednicu
 3. Alen Pešutić, za člana
 4. Irena Katalinić, za članicu
 5. Branislav Milinović, za člana
 6. Mario Rubil, za člana
 7. Robert Matasović, za člana

c) predsjednik i članovi Odbora za društvene djelatnosti:

 1. Marija Jugović, za predsjednicu
 2. Dubravko Galović, za potpredsjednika
 3. Martin Miloloža, za člana
 4. Dalibor Damičević, za člana
 5. Irena Katalinić, za članicu
 6. Tea Tomas, za članicu
 7. Davor Petrik, za člana

d) predsjednik i članovi Odbora za stambeno- komunalne poslove, prostorno uređenje i zaštitu okoliša:

 1. Ruža Vidović, za predsjednicu
 2. Branislav Milinović, za potpredsjednika
 3. Dubravko Kolundžić, za člana
 4. Alen Pešutić, za člana
 5. Ivana Filipović, za članicu
 6. Danijel Odobašić, za člana
 7. Nikola Barišić, za člana

e)predsjednik i članovi Komisije za odnose s vjerskim zajednicama:

 1. Dubravko Galović, za predsjednika
 2. Dalibor Damičević, za potpredsjednika
 3. Irena Katalinić, za članicu
 4. Josip Marunica, za člana
 5. Tomislav Bašić, za člana

f) predsjednik i članovi Odbora za međužupanijsku i međunarodnu suradnju:

 1. Dubravko Kolundžić, za predsjednika
 2. Željko Lukačević, za potpredsjednika
 3. Marin Degmečić, za člana
 4. Martin Miloloža, za člana
 5. Branislav Milinović, za člana
 6. Ivana Ribarić Majanović, za članicu
 7. Tomislav Vidaković, za člana

g) predsjednik i članovi Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina:

 1. Tijana Radojčić, za predsjednicu
 2. Danijela Kovačević, za potpredsjednicu
 3. Vladimir Šimunović, za člana

h) predsjednik i članovi Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda:

 1. Antonija Kovačević, za predsjednicu
 2. Alen Pešutić, za potpredsjednika
 3. Ivana Filipović, za članicu
 4. Željko Lukačević, za člana
 5. Marin Degmečić, za člana
 6. Krunoslav Janjić, za člana
 7. Hrvoje Wdovjak, za člana

Iscrpno godišnje izvješće, pod točkom 3, o izvršenju Proračuna Brodsko-posavske županije za 2020. godinu s prijedlogom Godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna predstavio je pročelnik za proračun i financije Ivan Lukić, koje je nakon glasovanja većinom glasova usvojeno.

U nastavku Sjednice usvojene su slijedeće točke:

4. Izvješće o radu i financijskom poslovanju u 2020. godini:
a) Opće bolnice „Dr. Josip Benčević“ Slavonski Brod
b) Opće bolnice Nova Gradiška
c) Doma zdravlja Slavonski Brod
d) Doma zdravlja Dr. Andrija Štampar Nova Gradiška
e) Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije
f) Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije
g) Zdravstvene ustanove Ljekarna Slavonski Brod
5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja dentalne zdravstvene djelatnosti
6. Prijedlog za razrješenje predstavnika Brodsko-posavske županije u Upravnom vijeću Centra za socijalnu skrb Nova Gradiška i Prijedlog za imenovanje novog predstavnika
7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Općoj bolnici „Dr. Josip Benčević“ Slavonski Brod za nabavu dugotrajne imovine – gastroenterološkog stupa s dva gastroskopa i dva kolonoskopa i potpisivanje ugovora
8. a) Prve izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. 
b) Izmjene i dopune Plana održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta na području Brodsko-posavske županije za 2021. godinu
9. Izvješće o stanju kvalitete zraka na području Brodsko-posavske županije u 2020. godini
10. Izvješće o stanju u poljoprivredi na području Brodsko-posavske županije u 2020. godini
11. Informacija o gospodarenju zajedničkim lovištima na području Brodsko-posavske županije
12. Informacija o dodijeljenim stipendijama Brodsko-posavske županije za 2021. godinu
13. a) Davanje suglasnosti na darovanje nekretnine u vlasništvu Osnovne škole „Matija Gubec“ Cernik općini Cernik
b) Davanje suglasnosti Osnovnoj školi „Matija Gubec“ Cernik za stjecanje prava vlasništva darovanje
14. Nacrt prijedloga Odluke o dopuni djelatnosti Srednje medicinske škole Slavonski Brod

Možda Vas zanima i ovo

Foto galerija