Vijesti

'STOP VIJUŠ' - Od Gradonačelnika očekuju odgovore na 24 pitanja

'STOP VIJUŠ' - Od Gradonačelnika očekuju odgovore na 24 pitanja

Članovi Građanske inicijative 'Szop Viju' uputili su otvoreno pismo gradonačelniku Slavonskog Broda Mirku Duspari jer, kako navode, ne odustaje od planirane izgradnje kompostane, pretovarne stanice, sortirnice otpada i nove kazete za odlaganje kancerogenog azbesta na Vijušu, te da ne prihvaća molbe i prijedloge koje su građani ranije uputili, a koje je do sada svojim potpisima podržalo više od 3000 Brođana i Brođanki. 

"Potpisi građana sa svojim osobnim podatcima jasno ukazuju na strogo protivljenje daljnjem širenju odlagališta otpada Vijuš te izgradnji spomenutih sastavnica i to netom prije donošenja novog  Plana gospodarenja otpadom  čitave županije  od 2024. do 2029. godine. Javno vam se obraćamo jer dugujete javnosti odgovore na niz važnih pitanja", navode u Otvorenom pismu nezadovoljni građani i traže od Duspare odgovore na ova pitanja.

1. Zašto se, za razliku od župana Marušića, ne želite sastati s predstavnicima građanske inicijative “Stop Vijuš“?
2. Zašto niste proveli javnu raspravu i savjetodavni referendum o planiranoj izgradnji navedenih građevina na Vijušu?
3. Zašto niste pitali za mišljenje Vijeće mjesnog odbora Josip Juraj Strossmayer o planiranoj izgradnji navedenih građevina na Vijušu?
4. Zašto se uporno opravdavate Odlukom Gradskog vijeća iz prosinca 2017. godine, kojom je usvojen Plan gospodarenja otpadom Grada Slavonskog Broda za razdoblje 2017. do 2022. godine, kad je ista trebala važiti samo do kraja 2022. godine? 
5. Ako vas prethodno navedena Odluka Gradskog vijeća obvezuje na izgradnju kompostane i sortirnice zašto onda niste pokrenuli i otvorene postupke javne nabave za izgradnju centra za ponovnu uporabu te za nabavu mobilnog reciklažnog dvorišta kao što je to određeno u Planu gospodarenja otpadom Grada Slavonskog Broda za razdoblje 2017. do 2022. godine?
6. Zašto ste pokrenuli otvorene postupke javne nabave za izgradnju kompostane i sortirnice bez sporazuma o zajedničkom financiranju troškova izgradnje i redovne djelatnosti s općinama koje gravitiraju pretovarnoj stanici u Slavonskom Brodu te ne čekajući na izradu i usvajanje novog Plana gospodarenja otpadom Brodsko-posavske županije za razdoblje 2024. do 2029. godine? 
7. Zašto niste javno objavili studije izvedivosti i analizu troškova i koristi za projekte kompostane i sortirnice kojima biste dokazali da je izgradnja navedenih građevina isplativa?
8. Kako komentirate tvrdnje Koviljke Aškić (jedne od vodećih hrvatskih stručnjakinja za gospodarenje otpadom) da izgradnja kompostane i sortirnice na lokalnoj razini nije isplativa i da ih zato treba planirati na razini županija?
9. Zašto je kompostana projektirana kao objekt poluotvorenog tipa suprotno Odluci Gradskog vijeća u kojoj je navedeno da se kompostana za biorazgradivi otpad iz kućanstava i kantina planira u zatvorenoj/izoliranoj izvedbi?
10. Zašto ste odlučili graditi kompostanu i sortirnicu baš na Vijušu kad Plan gospodarenja otpadom Grada Slavonskog Broda za razdoblje 2017. do 2022. godine izričito dopušta njihovu izgradnju na zasebnim lokacijama?
11. Zašto obmanjujete javnost da se kompostana, pretovarna stanica i sortirnica ne smiju graditi na području unutar obuhvata poduzetničke zone Jelas-zapad zbog Odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta Jelas i zone zaštićenog područja pod upravom javne ustanove Natura Slavonica?
12. Koliko iznosi ukupna procijenjena naknada s uračunatim PDV-om koju će Grad Slavonski Brod morati platiti tvrtki odabranoj putem javnog natječaja za petogodišnje razdoblje upravljanja sortirnicom?
13. Kako komentirate procjenu stručnjaka da će sortirnica za područje grada Zadra godišnje poslovati s čak 600 tisuća eura gubitka?
14. Kako komentirate činjenicu da su, zbog kompostane poluotvorenog tipa, kakvu planirate graditi na Vijušu, Romi prodali svoje kuće u bescjenje i odselili iz Koprivnice kako bi pobjegli od nepodnošljivog smrada, muha i štakora?
15. Tko je, kada i zašto donio odluku kojom se dopušta trajno odlaganje kancerogenog azbesta na Vijušu protivno tada važećem Prostornom planu uređenja grada Slavonskog Broda?
16. Zašto su kamioni zagrebačkih registarskih oznaka dovozili kancerogeni azbest na Vijuš i koliko je na Vijušu odloženo azbesta sakupljenog izvan područja grada Slavonskog Broda?
17. Zašto ste sagradili četiri nove kazete za nerazvrstani otpad na Vijušu, na udaljenosti od samo 120 metara od obiteljskih kuća, umjesto da ste potpisali sporazum s RCGO Šagulje prema kojemu bi se otpad iz Slavonskog Broda odvozio na deponiju Šagulje?
18. Zašto ste sagradili četiri nove kazete za nerazvrstani otpad na Vijušu, na udaljenosti od samo 120 metara od obiteljskih kuća, kad na suprotnoj južnoj strani odlagališta Vijuš postoji znatno prihvatljivija lokacija za to?
19. Zašto ste sagradili azil za životinje usred odlagališta otpada Vijuš?
20. Kako komentirate činjenicu da će, zbog pogrešno odabrane lokacije za izgradnju pretovarne stanice na Vijušu, kamioni RCGO Šagulje, samo na dionici autoceste kroz Slavonski Brod, godišnje nepotrebno prelaziti put od 15.800 kilometara na trošak građana?
21. Zašto ste s dnevnog reda 12. sjednice Gradskog vijeća, održane 6.srpnja 2023. godine, bez ikakvog obrazloženja, povukli Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za raspolaganje nekretninom oznake k.č.br. 4865/7 k.o. Slavonski Brod za potrebe izgradnje pretovarne stanice na Vijušu?
22. Zašto ste RCGO Šagulje, za potrebe izgradnje pretovarne stanice, prvotno ponudili gradsko zemljište na Vijušu koje se nalazi na udaljenosti od samo 50-ak metara od obiteljskih kuća?
23. Zašto ne želite priznati da je odluka o izgradnji kompostane, pretovarne stanice, sortirnice otpada i kazete za odlaganje kancerogenog azbesta na Vijušu katastrofalno loša i štetna za grad i građane?
24. Zašto ne odustanete od planirane, ali za građane ne prihvatljive lokacije na Vijušu pa kompostanu, kazetu za azbest i druge objekte ne planirate izgraditi na drugoj, udaljenijoj lokaciji od gotovo centra grada i naseljenih  područja?
 
U potpisu, članovi građanske inicijative “Stop Vijuš“

Možda Vas zanima i ovo

Foto galerija