Vijesti

Objavljen Prijedlog liste prvenstva za dodjelu potpore studentima

Objavljen Prijedlog liste prvenstva za dodjelu potpore studentima

 Na temelju članka 11. Pravilnika o  načinima i uvjetima pružanja potpore studentima Grada  Slavonskog Broda i provedenog Natječaja za dodjelu potpore studentima  Grada Slavonskog Broda, Komisija  za  odabir studenata Grada Slavonskog Broda, donijelo je Odluku o dodjeli potpore studentima grada Slavonskog Broda za akademsku godinu 2022./2023.

Komisija za odabir studenata utvrdila je  prijedlog privremene liste prvenstva i donosi Odluku o dodjeli potpore studentima Grada Slavonskog Broda sukladno prijedlogu privremene liste prvenstva i to kako je prikazano u  tablicu u privitku. U slučaju jednakog broja bodova prednost ima student slabijeg imovinskog stanja.

Kandidati podnositelji zahtjeva za dodjelu stipendija imaju pravo žalbe i to u roku od osam (8) dana po objavi rezultata na službenim internetskim stranicama i oglasnoj ploči Grada Slavonskog Broda. O žalbi odlučuje Komisija za odabir studenata u roku od 15 dana od isteka roka za žalbu.  Komisija će nakon rješavanja žalbi, odnosno po isteku roka za žalbu utvrditi konačnu listu prvenstva.

U sklopu uredbe o zaštiti osobnih podataka, GDPR-a, Grad Slavonski Brod neće dostavljati prikupljene osobne podatke putem prijava trećim osobama niti će ih slati izvan EU. Pristigle prijave su dobile kod (šifru).

Kandidatima su kodovi poslani na e-mail te iz Grada mole studente da provjere sve mape elektronske pošte.

Za sva dodatna pitanja studneti mogu kontaktirati 035-217-081.

Privremena lista prvenstva - tablica

Možda Vas zanima i ovo

Foto galerija