Vijesti

Krije li se iza zaraslih travnatih površina netransparentno trošenje gradskih novaca od strane Komunalaca?

I ovog proljeća zbog čestih kiša održavanje travnatih površina u Slavonskom Brodu bilo je otežano, no krije li se iza svega skandal koji uključuje netransparentno trošenje gradskih novaca od strane Komunalaca? Na to upozorava nezavisna gradska vijećnica Slavica Lemaić u priopćenje koje prenosimo u cijelosti:

"Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda, na sjednici krajem godine, usvaja godišnji “Program čišćenja i održavanja javnih zelenih i prometnih površina u Slavonskom Brodu“za narednu kalendarsku godinu.

 Posljednji takav detaljni Program usvojen je, i javno objavljen, za 2021. godinu. Nakon prigovora Državnog ureda za reviziju, da navedeni Program mora biti sastavni dio “Programa održavanja komunalne infrastrukture“, gradonačelnik koristi tu situaciju kao priliku da od 2022. godine, u prilogu Odluke Gradskog vijeća, više ne objavljuje javnodetaljni godišnji “Program čišćenja i održavanja javnih zelenih i prometnih površina“.

Zašto gradska vlast skriva navedeni Program od javnosti?

Odgovor je jednostavan – ne želi da javnost može pratiti i provjeravati izvršava li Komunalac uredno svoje preuzete obveze za koje je plaćen novcem iz gradskog proračuna! 

Posljednji javno objavljeni Program, za 2021. godinu, imao je čak 49 stranica, a u dijelu koji se odnosi na košnju trave navodio je precizan popis svih lokacija-obuhvata područja košnje, ali i točno određen godišnji broj izvršenja košnje. 

U “Programu održavanja komunalne infrastrukture“, za 2022. i 2023. godinu, javnost više ne može vidjeti detaljni godišnji “Program čišćenja i održavanja javnih zelenih i prometnih površina“. 

Na sjednicama Gradskog vijeća jedino naša nezavisna lista je protestirala protiv takve skandalozne netransparentnostirada Komunalca.

U tragikomičnom priopćenju, objavljenom na službenoj Internet stranici Grada Slavonskog Broda 23. svibnja 2023. godine, u prilogu je objavljen i plan košnje na području grada, ali samo za period do 28. svibnja ove godine. 

U tom priopćenju kao razlozi zapuštenih zelenih javnih površina navode se kišno i nepovoljno vrijeme te veliki broj zelenih površina koje je potrebno pokositi.  Pri tome se prešućuje da su izdvajanja iz gradskog proračuna za košnju trave već godinama nedostatna, ali i podatak da Komunalac ima čak 222 radnika i samo osam roto kosilica! 

Naša nezavisna lista, na sjednicama Gradskog vijeća, već godinama uzaludno upozorava gradonačelnika i vladajuću koalicijsku većinu da su redovito košenje trave, na čitavom gradskom području, i sadnja drvoreda, neusporedivo važniji od ogromnih ulaganja u sadnju sezonskog cvijeća u centru grada."

Možda Vas zanima i ovo

Foto galerija