Vijesti

Ministarstvo će dati podršku povećanju decentraliziranih sredstava obrazovnom sustavu uslijed povećanja cijena energenata

 Ministarstvo će dati podršku povećanju decentraliziranih sredstava obrazovnom sustavu uslijed povećanja cijena energenata

 Sjednica Izvršnog odbora Hrvatske zajednice županija, odnosno sastanak svih hrvatskih župana, održan je u Poreču u organizaciji Istarske županije i Hrvatske zajednice županija u utorak 24. svibnja.

Uz župane, na sjednici je sudjelovao ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs vezano uz povećanje troškova energenata i prijevoz učenika. Županije, kao osnivači većine osnovnih i srednjih škola na području Republike Hrvatske, zbog poremećaja na svjetskom tržištu opskrbe, prvenstveno uzrokovane ratom u Ukrajini, dobivaju sve veće račune za troškove energenata i prijevoz učenika. Ti računi plaćaju se sredstvima za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva, tzv. decentraliziranim sredstvima koje osigurava Vlada Republike Hrvatske kroz Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

„Velik broj osnivača osnovnih i srednjih škola i prije naglog i značajnog porasta troškova, osiguravala je značajna vlastita financijska sredstva za redovan rad osnovnih i srednjih škola.  Bez obzira i na značajna ulaganja u energetsku učinkovitost zgrada osnovnih i srednjih škola njihovo održavanje postalo je značajna financijski teret za osnivače“, rekao je predsjednik Hrvatske zajednice županija i župan Brodsko-posavske županije Danijel Marušić. Zamjenica župana Krapinsko-zagorske županije Jasna Petek istaknula je da su decentralizirana sredstva ostala na istoj razini, a očekuje se povećanje cijene energenata od 300 do 500 posto, uz povećanje životnih troškova oko 30 posto. Petek je apelirala na Ministarstvo znanosti i obrazovanja da uzme u obzir povećanje cijena u sljedećem rebalansu proračuna.

Ministar Fuchs je rekao da je Ministarstvo svjesno povećanja cijena energenata uslijed pandemije koronavirusa i rata u Ukrajini, ali i višestrukih povećanja troškova ne samo u vrtićima, osnovnim i srednjim školama, već i institutima i sveučilištima. Ministarstvo će dati podršku povećanju decentraliziranih sredstava, ali ističe da o državnom proračunu brine Ministarstvo financija. „Vlada RH je svjesna tih problema i ja vjerujem da će doći do pomaka unutar decentraliziranih sredstava“, poručio je ministar Fuchs.

Potpredsjednik Hrvatske zajednice županija i župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren upozorio je i na povećanje rashoda poslovanja u školama: „Tržišno povećanje cijena energenata i troškova održavanja objekata kao i potpis Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama uvelike utječu na povećanje rashoda poslovanja osnovnih i srednjih škola, koji se financiraju iz decentraliziranih sredstava“.

U nastavku sjednice razgovaralo se o pitanju bespravne gradnje koje je pokrenuo župan Istarske županije Boris Miletić. U tijeku su postupci izmjena i dopuna Zakona o poljoprivrednom zemljištu i Zakona o šumama, a kroz nekoliko predloženih točaka moglo bi se postići efikasno suzbijanje bespravne gradnje u relativno kratkom roku: „Bespravna gradnja najčešće počinje parceliranjem poljoprivrednog i šumskog zemljišta na kojemu se bespravno gradi, a nakon toga jedinice lokalne i područne samouprave moraju voditi brigu o cijeloj infrastrukturi. Osmislili smo konkretne prijedloge za Ministarstvu, međutim potrebno je uključiti sve dionike – uključujući Državnu geodetsku upravu, Državni inspektorat, tijela graditeljstva i Komunalno redarstvo“, zaključio je Miletić.

Projekt „Škola i zajednica“ ima za cilj promjenu perspektive u građanskom odgoju i obrazovanju kako bi se škola približila zajednici i zajednica školi. „Županije i gradovi su jednako važni kao i državna razina, a ŠiZ je inovativno i jedinstveno odgojno-obrazovno iskustvo za sve“, rekao je Boris Jokić s Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu. Predmet „Škola i zajednica“ utemeljen je na pristupima aktivnog proučavanja i učenja – prije svega učenje zalaganjem u zajednici, projektno te istraživačko proučavanje i učenje. Korištenjem metoda suradničkoga i iskustvenoga učenja osigurava se demokratsko okružje u kojem učenici sami prepoznaju i analiziraju pojave važne za njihov život. Jokić ističe da je bitan intenzivan pristup nastavnika koji će svoje učenike aktivirati na rješavanje izazova u zajednici.

Projekt se po prvi puta provodi u Prvoj riječkoj hrvatskoj gimnaziji, a u školskoj godini 22./23. želi ga 17 od 29 srednjih škola s područja Primorsko-goranske županije, 49 od 56 zagrebačkih srednjih škola , a na području Krapinsko-zagorske županije žele ga implementirati sve srednje škole.

O položaju Hrvata u Republici Srbiji govorili su Jasna Vojnić, predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji kao i Tomislav Žigmanov, ravnatelj Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata. Hrvati u Republici Srbiji su višestoljetno domicilno stanovništvo koje je prošlo kroz složene migracijske procese - s različitih područja današnjih država Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine naseljavaju teritorij Bačke, Srijema i, u manjem broju, Banata.

Budućnost Hrvata u Srbiji ovisit će o demokratskom razvoju Srbije i pratećem procesu europeizacije pravnoga, institucionalnog i političkog okvira, ekonomskim prilikama, hrvatsko-srpskim odnosima, naravi i učincima bilateralnih odnosa između Republike Hrvatske i Republike Srbije, diplomatskom zauzimanju svih razina vlasti Hrvatske na rješavanju problema Hrvata u Srbiji, spremnosti pripadnika zajednice za korištenje manjinskih prava te uspješnosti vodstva hrvatske zajednice u kreiranju politika i razvoju manjinske institucionalne infrastrukture.

izvor: bpz.hr

Možda Vas zanima i ovo

Foto galerija