Višemilijunski projekt županije za djecu i mlade
Višemilijunski projekt županije za djecu i mlade
Brodsko posavska županija dobila 5 i pol milijuna kuna za provedbu projekta koji će povezati razvoj turizma, zaštite prirode, školstvo i kulturu

 Buduće generacije djece i mladih u Slavoniji dobit će novu kulturno-obrazovnu zonu u čije će stvaranje biti uloženo više od 6,5 milijuna kuna! I to na lokaciji nekadašnjeg vojnog kompleksa Šištat nedaleko Slavonskog Broda. Riječ je o novom projektu Brodsko posavske županije pod nazivom "Prirodni i kulturni resursi u funkciji turizma", koji će s turističkim razvojem povezati i obrazovanje, kulturu i očuvanje prirodne baštine. I koji je dobio zeleno svjetlo za sufinanciranje iz fondova Europske unije.

Bude li sve kako je predviđeno projektnim planom, za tri do četiri godine možemo očekivati novi projekt koji će ponajviše koristiti djeci i mladima. Brodsko posavska županija, naime, pokreće strateško razvojni projekt Kulturno-obrazovne zone za djecu i mlade za koji je od Europske unije dobila nešto više od 5,5 milijuna kuna.

Sve s ciljem organizacije edukativnih, kulturnih i rekreacijskih aktivnosti uz dostupnost smještajnih kapaciteta i ugostiteljskih sadržaja kojima bi upravljala Brodsko posavska županija.

Od ostalih sadržaja iz segmenta kulture planirano je urediti prostor muzejske čuvaonice u kojemu bi bila pohranjena muzejska građa  po uzoru na onu nizozemsku velikim dijelom usmjerena na sektor obrazovanja i poticanja izvrsnosti posebno učenika i studenata u STEM području.  Gradit će se i kapaciteti za praktikume, radionice i prostori za sport i rekreaciju.  I dakako smještajni kapaciteti s oko 400 ležaja i s tim povezani ugostiteljski objekti.

U tijeku je postupak darovanja zemljišta bivšeg-vojno skladišnog kompleksa Šištat koje je u ingerenciji Ministarstva državne imovine. Za samu pripremu projektno tehničke dokumentacije i provedbeni postupak projekta zadužen je županijski Centar za razvoj.  Cijela priprema projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i gradnju predviđenih objekata na području Šištata trajat će do pred kraj 2023. godine, a onda bi se sve počelo graditi u tijeku 2024.

Ulaganjem u ovaj projekt Brodsko-posavska županija imat će pripremljenu bazu projektno-tehničke dokumentacije za projekte regionalnog značaja koji će se aplicirati na EU natječaje u okviru financijske perspektive 2021. - 2027. i koji će značajno doprinijeti budućem društveno-gospodarskom razvoju.