Raspisani natječaji za izbor članova/ica nadzornih odbora gradskih trgovačkih društava
Raspisani natječaji za izbor članova/ica nadzornih odbora gradskih trgovačkih društava
Gradonačelnik Mirko Duspara jučer je raspisao javni natječaj za izbor članova/ica nadzornih odbora trgovačkih društava Komunalac d.o.o., Vodovod d.o.o. i Brod-plin d.o.o.

 Tako su raspisni Javni natječaji za izbor po četiri člana/ice nadzornog odbora za sva tri gradska trgovačka društva, odnosno Trgovačkog društava Vodovod d.o.o., Trgovačkog društava Brod-plin d.o.o. i Trgovačkog društava Komunalac d.o.o.

Kandidat može biti fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna te koja osim uvjeta propisanim  Zakonom o trgovačkim društvima ispunjava i da ima završen stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij ili završen preddiplomski i diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij te 5 (pet) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima te da članstvom u nadzornom odboru trgovačkog društva nije u sukobu interesa.

Prijave na Javni natječaj s dokazima o ispunjavanju utvrđenih uvjeta podnose se u roku 8 (osam) dana od dana objave Javnog natječaja na službenim internetskim stranicama Grada Slavonskog Broda (www.slavonski-brod.hr).