Omiljeno mjesto okupljanja odlazi u povijest? Ruše igralište, grade parkiralište?!
Omiljeno mjesto okupljanja odlazi u povijest? Ruše igralište, grade parkiralište?!
Je li na pomolu novi skandal u Slavonskom Brodu? Sportsko igralište u Naselju Slavoniji I moglo bi, ako je suditi prema planovima gradske uprave, biti srušeno, a na toj parceli će se, kako kažu, izgraditi nadzemna garaža!

 Zabrinuti stanovnici naselja obratili su se redakciji Posavske Hrvatske jer su načuli da će ostati bez igrališta, a uvidom u planove očito je da Grad Slavonski Brod zaista tu površinu želi prenamijeniti i na njoj graditi nešto drugo. Naime, u Prijedlogu plana Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Slavonskog Broda, predložena je promjena namjene područja na dijelu katastarske čestice 2503/43, iz stambene (S3) u mješovitu namjenu (M), a riječ je upravo o sportskom igralištu u tom naselju. Budući da se, prema riječima stručnjaka, promjena namjene područja ne radi ukoliko se na nekoj površini ne namjerava nešto novo (g)raditi, poslali smo upit u Grad Slavonski Brod, i zamolili pojašnjenje o čemu je riječ.

Iz Grada je Posavska Hrvatska dobila odgovor koji donosimo u cijelosti:

"Važećim planom predmetna lokacija nalazi se u zoni S3 (zona stambene namjene) na kojoj je moguća izgradnja višestambenih zgrada etažnosti P+5. Namjerom da promijenimo namjenu prostorno planske dokumentacije predmetne lokacije iz zone S3 u zonu M1 (zona mješovite namjene), cilj nam je približiti prostor potrebnim uvjetima za kandidaturu prema projektima Europske unije. Svakako ističemo na nam nije namjera izgubiti košarkaško igralište koje se tamo nalazi, a osnovni cilj pri tome je zadržati košarkaško igralište na toj lokaciji."

No iako se u odgovoru tvrdi da zadržavanje igrališta osnovni cilj, zahvaljujući jednom javnom istupu gradonačelnika Posavak je doznala da ipak postoji plan izgradnje parkirališta na toj lokaciji, a igralište će biti podignuto tri metra u visinu, iznad parkirališta! Je li takav plan više komičan ili tragičan, neka prosude sami čitatelji, a ponajviše stanari u Naselju Slavoniji I.

Sportski teren u tom naselju desetljećima je mjesto okupljanja, uz obližnje dječje igralište to je lokacija na kojoj se ne događaju samo sportski susreti i druženja već je poprište i društvenih zbivanja.

Više u tiskanom izdanju Posavske Hrvatske!