Nove magistre i magistri sestrinstva; prilike za edukaciju imaju, no, hoće li im se isplatiti u Hrvatskoj?
Nove magistre i magistri sestrinstva; prilike za edukaciju imaju, no, hoće li im se isplatiti u Hrvatskoj?
Akademska zajednica ali i hrvatski zdravstveni sustav od danas su bogatiji za još jednu generaciju magistri i magistara sestrinstva koji su nakon dvogodišnjeg sveučilišnog diplomskog studija na svečanoj promociji dobili diplome Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo osječkog Sveučilišta, displociranog studija u Slavonskom Brodu. Hoće li im se diploma magisterija sestrinstva isplatiti radom i napredovanjem u Hrvatskoj?

Ovu, 2020. godinu Svjetska je zdravstvena organizacija proglasila godinom medicinskih sestara. One su svoj život posvetile brizi za potrebite, pružaju kvalitetnu i sigurnu zdravstvenu njegu, a njihova je edukacija temeljena na dokazima i cjeloživotnom učenju. U ovom trenutku Hrvatskoj nedostaje njih više od 10 tisuća. Ima li perspektive za novu generacIju magistara sestrinstva, njih 70, koji su danas dobili svoje diplome Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo u Slavonskom Brodu? 

Lidija Zetović, magistra sestrinstva koja radi u Općoj bolnici u Vinkovcima smatra da ima, kao i da će im država priznati sve što im po pravu pripada nakon stečenog 7. stupnja obrazovanja. Kolega joj Mario Gašić iz Opće bolnice u Našicama planira upisati i doktorski studij. 
 
Interesa za edukaciju u području sestrinstva očigledno ima, i ne stoji argument kako zbog slabe zainteresiranosti resorna ministarstva ukidaju državne potpore upravo za diplomske studije i ostavljaju ih na teret samim studentima, istaknuo je  na svečanoj prmociji u Slavonskom Brodu prodekan Fakulteta, prof.dr.sc. Branko Dmitrović. Tome u prilog, dodaje, govori i podatak na svake akademske godine ovaj Fakultet sa sjedištem u Osijeku ima više od 1200 studenata. 

Među njima i dalje prednjače žene, dakle, medicinske sestre, no sve je više mladih muškaraca koji se odlučuju za studije sestrinstva i za zavnje medicinskog tehničara, kojih nam također nedostaje u zdravstvenom sustavu - dodaje pak voditelj diplomskog sveučilišnog studija sestrinstva u Slavonskom Brodu,  prof. dr. sc. Davorin Đanić. 
 
Trendovi u medicini se stalno mijenjaju, tehnologija i u zdravstvu napreduje i stalna edukacija i usavršavanje medicinskih sestara i tehničara je imperativ. Za to imamo i odličnu nastavnu bazu i obrazovne programe suklađene s onima u Europskoj uniji, kazala je izv. prof. dr. sc. Blaženka Miškić, nastavnica na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo, koja se nada da će stečena zvanja novim magistrima sestrinstva biti verificirana i kroz koeficijente o složenosti poslova sukladno Zakonu o radu. Jer, samo tako će se realno i isplatiti njihov trud i ulaganje u nova znanja i vještine, pa i osobnu financijsku investiciju.