Nenad i Rujana Bakić dionice Đure Đakovića prenijeli češkom D.D.Acquisition-u
Nenad i Rujana Bakić dionice Đure Đakovića prenijeli češkom D.D.Acquisition-u
Đuro Đaković Grupa na svojim mrežnim stanicama postavilo je Obavijest o zaprimljenoj obavijesti o promjenama u glasačkim pravima.

 Sukladno članku 472. Zakona o tržištu kapitala Grupacija je izvijestila Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga i Zagrebačku burzu kako je Izdavatelj dionica, društvo ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. dana 19.11.2020. godine, sukladno čl.482. Zakona o tržištu kapitala, zaprimilo obavijesti o padu ispod pragova od 15%, 10% i 5% glasačkih prava te prelasku praga od 15% glasačkih prava u Izdavatelju dionica, i to na način da su temeljem Ugovora o prijenosu dionica sklopljenog dana 17.11.2020. godine, sklopljenog između Nenada Bakića i Rujane Bakić, oboje iz Zagreba, RH, kao prenositelja i društva D.D. ACQUISITION a.s., Ostrava, Češka, kao stjecatelja, društvu D.D. ACQUISITION a.s. prenesene sljedeće dionice u Izdavatelju dionica, oznake DDJH-R-A:

Nakon opisanog prijenosa, Nenad Bakić i Rujana Bakić u društvu više neće držati nikakve dionice. Prema tome, udio Nenada Bakića u glasačkim pravima pao je ispod svih relevantnih pragova opisanih u članku 482.st.1 Zakona o tržištu kapitala (tj. ispod 15%, ispod 10% te ispod 5%).

Nakon opisanog prijenosa, stjecatelj će u Društvu držati ukupno 1.916.724 redovnih dionica s pravom glasa te isto toliko glasova na glavnoj skupštini Društva.

Svaka dionica je nominalnog iznosa od 20,00 kuna te je ukupni nominalni iznos svih dionica koje je stjecatelj stekao 38.334.480,00 kn. Dionice predstavljaju 18,878% temeljnog kapitala Društva te isto toliki postotak ukupnog broja glasova u Društvu

 Cijela obavijest dostupna je na poveznici OVDJE.