Napreduju radovi na izgradnji parkirališta u Strossmayerovoj ulici
Napreduju radovi na izgradnji parkirališta u Strossmayerovoj ulici
Radovi na izgradnji parkirališta u Ulici J. J. Strossmayera odvijaju se u skladu s dinamičkim planom.

 Tako su se na gradilištu novog parkirališta jučer odvijali radovi nanošenja prvog, nosivog sloja asfalta.

Spomenutim projektom je predviđena izgradnja javnog parkirališta s pristupnim cestama i pješačkim stazama te djelomična preregulacija prometa u svrhu sigurnijeg odvijanja prometa. Cjelokupni prostor bit će organiziran sukladno odredbama prostornog plana za taj dio grada. Jedan dio parcele odvojit će se za javno parkiranje, a ostatak je predviđen za zgradu mješovite namjene.

Kako izgledaju radovi pogledajte u fotogaleriji.