Mačka savršeno vidi u mraku, ali što joj to vrijedi kad vidi i mačak
Mačka savršeno vidi u mraku, ali što joj to vrijedi kad vidi i mačak
Nakon što je uminula prvotna radoznalost spram vizualnog habitusa (n)ovog internetskog news portala, i nakon što su se prilikom mnogobrojnih učitavanja naviknuli na navigacijska pravila kroz ponuđene kategorije, posjetitelji su se usredotočili na sadržaj, na ono čime su grafičke datosti (forma) portala ispunjene – tekstove i ilustracije.

Pomnim konzumentima vijesti i drugih novinarskih formi veoma je važno što se piše, ali i kako se (o nečemu/nekome) piše. Izbor tema na portalu govori o idejnoj, ideološkoj i moralnoj orijentaciji uredništva i redakcije, a stilske osobine teksta prezentiraju autorske osobnosti i zanatsku vještinu. Sadržaj pojačan armaturom izražajnih jezičnih sredstava i postupaka dodatno privlači recipijente informacija.   

Profesionalni news portali kao što je to i BrodPortal (jedna od programskih oaza javnog sadržaja) kojeg upravo „držite“ na monitoru ispred sebe, koji hoće biti društveno relevantni, ali koji legitimno nastoje i opstati na tržištu, moraju imati četiri funkcije: informativnu, edukativnu, javnu i komercijalnu. Balans odnosno usklađenost svih funkcija garantiraju im tržišni opstanak odnosno pokrivanje troškova proizvodnje, ali i utjecaj na društvene i političke procese od interesa za lokalnu zajednicu. Tada portali – servisi javnosti – kao rezultat komercijalizacije ostvaruju prihode od oglašavanja, a za rezultat promicanja proklamiranih vrijednosti humanog i tolerantnog društva dobivaju stabilna i dugoročna javna sredstva, financijsku potporu od strane Grada kao jedinice lokalne samouprave, a prema jasno utvrđenim kriterijima raspodjele sredstava.

Takav pristup funkcioniranju i financiranju lokalnih news portala u interesu je zajednice. Raznolikost sadržaja, kvalitetna profesionalna i dubinska obrada informacija, javni interes, atraktivnost u pristupu temama, perspektiva iz koje su priče ispričane – garantiraju veću posjećenost, što zadovoljava oglašivače, ali zadovoljava vijećnike i poglavarstvo Grada, jer postoji medij na kojem se promoviraju gradski projekti, ali i pomno motri kako se troše zajednička namjensko-proračunska sredstva. Mediji su, u tom smislu, kontrolori u ime javnosti, pokretači javnog uvida u planiranje prihoda i trošenje zajedničkog novca.

Snažni mediji s jakom javnom funkcijom nastaju na temelju odbijanja prilagođavanja diktatu oglašivačke komercijalnosti, a lišeni su i potrebe za stranačko-političkom podrškom i uvjetovanjima. Time automatski jača prostor profesionalnih odlika novinarstva koje svojim znanjem, vještinama i angažiranim pristupom društvenim problemima jačaju ulogu medija kao neovisnog sredstvo putem kojeg društvo može očuvati raznolikost glasova te političku i društvenu debatu. Portali, u tom smislu, imaju zadaću poticati politički aktivizam i politizaciju društva, ali, ističem, bez osiguranja njihovog javnog financiranja i nezavisnosti, to neće biti moguće. Financiranje medija koji pokrivaju sadržaj  od javnog značaja pravovremeno i točno, predstavlja uvjet bez kojeg se ne može u osiguravanju funkcioniranja demokratskog društva.

U anegdoti o prednosti mačke kao snalažljivog bića koje se savršeno snalazi u gustoj tami, ta se osobina anulira tvrdnjom da joj to ništa ne vrijedi, jer i mačak isto tako vidi u najcrnjem mraku. Anegdota ilustrira praksu zajedništva vlasti i medija u odnosu na javnost. Prednosti vlasti – utjecanje na političke stavove – i nije prednost, jer i mediji mogu isto tako utjecati na političke stavove. Samo prividno vlast ima prednost u snalaženju kroz stvarnost. Ali, ona se lako može opozivati istim osobinama medija da se snalazi u mraku političke stvarnosti. To vlast mora znati, sebe radi i javnosti kojoj polaže račune. 

Pratite Brodportal i najnovije vijesti na Facebooku Twitteru