Kroz EU projekt do uklanjanja invazivnih vrsta na Gajni i edukacije javnosti o vlažnim staništima
Kroz EU projekt do uklanjanja invazivnih vrsta na Gajni i edukacije javnosti o vlažnim staništima
Završen Projekt Vlažna staništa za život 2

 Krajem lipnja 2021. završava projekt vezan uz vlažna staništa koji je udruga Brodsko ekološko društvo-BED provela u suradnji sa partnerom, Javnom ustanovom Naturom Slavonicom, a u sklopu poziva Obnova vlažnih livada i pašnjaka organizacije EuroNatur i Mreže europskih sela roda.

Završni događaj projekta održao se na značajnom krajobrazu Gajna u Oprisavcima, 28.06.2021. godine. U njemu su sudjelovali partneri u projektu te volonteri Brodskog ekološkog društva-BED-a i Pašnjačke zajednice braniteljske zadruge Eko-Gajna kao oni koji i inače vode računa o bioraznolikosti na Gajni. 

 Prvi dio sastojao se od edukacija o invazivnim biljnim vrstama a zatim su na nekoliko mjesta identificirane pojedine vrste i provedena akcija ručnog uklanjanja invazivnih biljnih vrsta na Gajni. U zanimljivim pričama starijih generacija skupljeno je tradicionalno znanje koje u kombinaciji sa strukom pruža najbolje prakse za borbu sa invazivnim vrstama. 

Poplavni pašnjak Gajna je višenamjensko područje koje karakterizira kombinacija upravljanja zemljištem koja podržava ne samo biološku raznolikost, već i višestruku upotrebu zemljišta u istom prostornom području (zaštita prirode, poljoprivreda / ispaša, kontrola poplava, rekreacija, edukacija). Ispaša je najvažnija aktivnost u držanju pod kontrolom invazivnih vrsta, što je najveća prijetnja biološkoj raznolikosti na ovom području. Cilj ovog projekta išao je u dva smjera - kako bi se osigurala dugoročna održivost od ključne je važnosti bilo angažirati što veći broj lokalnog stanovništva, te educirati djecu iz obližnje škole o tim temama i poljoprivrednike za košnju travnjaka visoke prirodne vrijednosti prema postojećim pravilima Programa ruralnog razvoja zbog kojih se košnja odgađa do 01.kolovoza a neke invazivne vrste uklanjaju samo ručno. Naročito se pažnja posvetila identifikaciji i uklanjanju biljaka Amorpha fruticosa (čivitnjača), Asclepias syriaca L. (cigansko perje, prava svilenica), Xanthium spinosum L. (trnovita dikica, čičak). 

Iako su zbog COVID 19 situacije morali odgoditi već dogovorene terenske aktivnosti u suradnji s Osnovnom školom Stjepana Radića, učenici će se educirati putem video materijala koji je za njih napravljen. U događaju su korišteni i materijali o invazivnim vrstama koji su producirani u prekograničnom projektu Sava Ties i ustupljeni od strane Javne ustanove Zeleni prsten (Zagrebačke županije)