Josip Juričić novi predsjednik Županijskog savjeta mladih
Josip Juričić novi predsjednik Županijskog savjeta mladih
Održana konstituirajuća sjednica novog saziva Savjeta mladih Brodsko-posavske županije.

 Na temelju članka 34. Statuta Brodsko-posavske županije i članka 10. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih Brodsko-posavske županije Županijska skupština je na 3. sjednici održanoj 4. listopada 2021. donijela Odluku o izboru članova i zamjenika članova Županijskog savjeta mladih Brodsko-posavske županije.

Za predsjednika  Županijskog savjeta mladih Brodsko-posavske županije izabran je Josip Juričić, a za zamjenika Boris Lekić.

Za članove su izabrani Dominik Aračić (zamjenica Kristina Vidović), Bruno Bušić (zamjenik Mihael Glavaš), Valentino Đurić (Vedrana Jozić), Josip Juričić zamjenik Antonio Juričić, Boris Lekić (Viktorija Marković) Elena Mirosavljević (zamjenica Nikolina Orešković), Matea Popadić ( zamjenica Dragica Blažević) Tomislav Rašić (zamjenica Josipa Babić), Anamarija Safundžić (zamjenica Anita Levicki), Ivan Stanković (zamjenik Dominik Topalović), Zvonko Tunjić (zamjenica Sanja Marić Šantor).