Građani iznesite mišljenje o Akcijskom planu poboljšanja kvalitete zraka
Građani iznesite mišljenje o Akcijskom planu poboljšanja kvalitete zraka
Pozivaju se građani da iznesu mišljenja, primjedbe i prijedloge u vezi Akcijskog plana poboljšanja kvalitete zraka za Grad Slavonski Brod

 Akcijski plan poboljšanja kvalitete zraka, u skladu sa Zakonom o zaštiti zraka, donosi se ako u određenoj zoni ili aglomeraciji razine onečišćujućih tvari u zraku prekoračuju bilo koju graničnu vrijednost. Poštujući zakonske propise, Grad Slavonski Brod 2021. godine odabrao je izrađivača Akcijskog plana čiji je nacrt izrađen i dostavljen u lipnju ove godine.

Sukladno navedenom, Grad Slavonski Brod omogućuje sudjelovanje javnosti u postupku donošenja Akcijskog plana putem javnog uvida u trajanju od 30 dana od dana objave ove informacije na službenim stranicama Grada. Građani mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrt Akcijskog plana mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu Vukovarska 1, 35 000 Slavonski Brod.

Informacija o izradi Akcijskog plana poboljšanja kvalitete zraka

Nacrt Akcijskog plana