Trud i kreativnost učenika pokazni na božićnom sajmu