Slavonskom Brodu odobrena sredstva za izgradnju trećeg reciklažnog dvorišta

Gradu odobreno gotovo 600.000,00 kuna bespovratnih sredstava za izgradnju trećeg reciklažnog dvorišta.

Autor: Brodportal | Datum objave: 01.04.2019
Slavonskom Brodu odobrena sredstva za izgradnju trećeg reciklažnog dvorišta
 Ministarstvo zaštite okoliša i energetike donijelo je odluku o financiranju projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta u Slavonskom Brodu“ u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Specifični cilj 6i1-Smanjena količina otpad koji se odlaže na odlagališta. Stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova iz Kohezijskog fonda je 84,9999215%, odnosno maksimalni iznos prihvatljivih troškova je 593.698,00HRK.

Grad Slavonski Brod već godinama provodi projekte i aktivnosti koji imaju za cilj usklađenje sa zakonskim propisima i normama na području gospodarenja otpadom i zaštite okoliša. Tako je tijekom posljednjih godina na području Slavonskog Broda proveden projekt sanacije odlagališta otpada Vijuš, koji se odvijao u tri faze te su izgrađena dva reciklažna dvorišta. Svakako treba istaknuti da su građanima dostupne sve informacije o vrsti otpada koju tamo mogu odlagati, vodiči za postupanje s otpadom te sve ostale korisne informacije vezane uz rad reciklažnih dvorišta. Tijekom posljednjih nekoliko godina nabavljena su i nova komunalna vozila, radni strojevi, spremnici za otpad te oprema za čipiranje spremnika. TD Komunalac d.o.o. Slavonski Brod radi i na čipiranju spremnika na području grada i uspostavljanju evidencije koja će sadržavati podatke o korisniku usluge, korištenju javne usluge za obračunsko mjesto, korištenju reciklažnog dvorišta i korištenju usluge preuzimanja glomaznog otpada.

Građanima s područja Slavonskog Broda omogućena je primarna selekcija otpada u domaćinstvima pomoću posebnih spremnika za odlaganje papira te posebnih vrećica za odvajanje otpadnog stakla i plastike. Na području grada postavljeno je i ukupno 115 zelenih otoka za stambene zgrade sa po jednim spremnikom za papir, plastiku, staklo, metal i miješani komunalni otpad. Na užem području grada postavljeni su i spremnici za tekstil, a u sklopu pilot projekta građanima u kućanstvima s područja najvećeg gradskog mjesnog odbora „Dr. Ante Starčević“ podijeljeno je i 2.300 spremnika za biootpad. Također, svake godine na području čitavog grada provodi se i akcija prikupljanja glomaznog otpada bez naknade.

Kada je riječ o budućim projektima s ovog područja, uz ranije treće reciklažno dvorište, planirana je i izgradnja sortirnice te kompostane. Dio sredstava za ove projekte bit će osiguran iz gradskog proračuna , a dio iz fondova preko javnih poziva za dodjelu sredstava.Svakako treba istaknuti i da je Grad ranije aplicirao na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Riječ je o ukupno 27.897 kanti za odlaganje biotopada, papira i kartona te plastike kojima ćemo omogućiti primarnu selekciju otpada u svakom kućanstvu. Potpisan je ugovor sa Fondom o sufinanciranju ovog projekta, a u tijeku je postupak objedinjene javne nabave za sve jedinice lokalne samouprave kojima je odobreno sufinanciranje nabave ovakve nove komunalne opreme. Realizacija projekta je planirana tijekom ove godine.

Zadnje vijesti

Slavonski Brod dobio još jedno domaćinstvo sportskog natjecanja

U Osijeku tenk pregazio crvenog Fiću

Na ulazu u Polikliniku brodske Opće bolnice temperaturu vam mjeri nova termovizijska kamera

VIJESTI

VRIJEDNA DONACIJA ROTARY KLUBA BRODSKOJ BOLNICI

Na ulazu u Polikliniku brodske Opće bolnice temperaturu vam mjeri nova termovizijska kamera

FOTO GALERIJA

Uz Dan državnosti položeni vijenci na Gradskom groblju u Slavonskom Brodu

Ostvarena do sada najveća projektna suradnja u hrvatskom turizmu

Potpisan ugovor o izgradnji i rekonstrukciji novog Autobusnog kolodvora u Slavonskom Brodu

Predstavljena fotomonografija o 810 godina Zlatne doline

Započinju radovi na obnovi Kuće Brlić