Raspisan Natječaj za najam stanova za mlade obitelji

Nastavlja se popularna demografska mjera koju Grad Slavonski Brod provodi već treću godinu za redom, a kojom omogućuje mladim obiteljima u bračnoj i izvanbračnoj zajednici te samohranim roditeljima (do 45 godina) najam stanova u vlasništvu Grada uz mogućnost otkupa.

Autor: Brodportal | Datum objave: 24.11.2021
Raspisan Natječaj za najam stanova za mlade obitelji


 Do sada su provedena tri natječaja na kojima su 24 mlade obitelji riješile svoje stambeno pitanje bez kreditnih zaduženja. Budući da se ova vrsta demografske mjere pokazala izuzetno dobrom te je na zadnjem natječaju iskazan veliki interes mladih obitelji za ovakvom vrstom rješavanja stambenog pitanja, Grad je u kolovozu ove godine završio s izgradnjom dvije nove zgrade u kojima se nalazi ukupno deset stanova, od kojih je po jedan stan u svakoj zgradi prilagođen osobama s invaliditetom. Svi su stanovi trosobni sa spremištem i parkirališnim mjestom ukupne površine 64 m2 i nalaze se u Naselju Marka Majstorovića.

Grad Slavonski Brod danas je raspisao Natječaj za davanje u najam nekretnina u vlasništvu Grada Slavonskog Broda mladim obiteljima u bračnoj i izvanbračnoj zajednici te samohranim roditeljima (do 45 godina) uz mogućnost otkupa za osam od deset stanova u Naselju Marka Majstorovića. Budući da su dva stana prilagođena osobama s invaliditetom, Grad Slavonski Brod dodatno će raspisati zaseban natječaj.

Utvrđena tržišna vrijednost najma stana iznosi 2.000,00 kn mjesečno, dok utvrđena tržišna vrijednost stana iznosi 8.541,20 kn/m2, odnosno iznos od ukupno 547.000,00 kn po stanu. Ponuditelj može biti bračna zajednica (Ponudu potpisuju oba supružnika), izvanbračna zajednica te samohrani roditelj. Ponuda najamnine smatrat će se i ponudom za otkup stana (koji neće biti obvezan), a ponuđeni iznos otkupne cijene računat će se na način da se početna otkupna cijena za nekretninu uvećava proporcionalno uvećanju ponuđene najamnine u odnosu na početnu visinu najamnine. U slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnine, iznos zbroja uplaćenih najamnina uračunava se u kupoprodajnu cijenu. Kriterij za utvrđivanje najpovoljnijeg Ponuditelja u natječaju za najam stana je najviši iznos ponuđene najamnine. U slučaju da dva Ponuditelja ponude istu cijenu, najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se onaj ponuditelj koji ima više malodobne djece.

Ponuda za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati sljedeće podatke te treba priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • Preslika osobne iskaznice,
 • Izjavu o zvanju (stručna sprema) za oba bračna i izvanbračna druga, sa dokazima o stručnoj spremi i dokazu o zaposlenju (izjava poslodavca i sl.),
 • Izjava o visini i opterećenosti plaće, s tim da visina plaće po pojedinom članu domaćinstva ne smije biti manja od iznosa jedne i pol ponuđene mjesečne najamnine, s potvrdom poslodavca o visini plaće,
 • OIB,
 • E-mail,
 • Broj telefona ili mobitela,
 • Oznaku stana za koji se podnosi ponuda s točnom adresom, katastarskim brojem čestice i opisom stana iz tablice koja se nalazi u natječaju,
 • Dokaz o prijavljenom prebivalištu odnosno boravištu na području grada,
 • Rodni list, ne stariji od 6 mjeseci,
 • Rodni list za djecu, ne stariji od 6 mjeseci,
 • Dokaz o postojanju bračne zajednice za bračne drugove, za izvanbračnu zajednicu. Izjavu ponuditelja danu pred javnim bilježnikom, pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću, da žive u izvanbračnoj zajednici, a za samohrane roditelje dokumentacija kojom se dokazuje status samohranog roditelja,
 • Izjavu ponuditelja danu pred javnim bilježnikom, pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću, kako ponuditelji niti njegovi članovi domaćinstva nemaju u vlasništvu odnosno suvlasništvu nekretninu na području RH kojom se u potpunosti rješava njihovo stambeno pitanje,
 • Potvrdu UO za financije i računovodstvo Grada Slavonskog Broda da nema dospjelih i nepodmirenih obveza prema gradu,
 • Potvrdu Porezne uprave da nema dospjelih i nepodmirenih obveza prema državnom proračunu,
 • Dokaz o uplaćenoj jamčevini,
 • Broj računa na koji će se vratiti uplaćena jamčevina u slučaju neprihvaćanja ponude,
 • Upravnu pristojbu u državnim biljezima u vrijednosti od 20,00 kuna.
Jedan Ponuditelj može dati ponudu za najam za najviše dva stana te sklopiti ugovor isključivo kao jedan stan. Pisane ponude dostavljaju se poštom preporučeno u omotnici s naznakom:
GRAD SLAVONSKI BROD
Vukovarska 1
35 000 SLAVONSKI BROD
s naznakom
 
„Natječaj za davanje u najam nekretnina u vlasništvu Grada Slavonskog Broda mladim obiteljima u bračnoj i izvanbračnoj zajednici te samohranim roditeljima (do 45 godina) uz mogućnost otkupa“
Rok za podnošenje prijava je 15 dana, a prikupljene ponude otvorit će se na javnoj sjednici Povjerenstva za otvaranje ponuda koja će se održati u zgradi Gradske uprave, Vukovarska 1, dana 13. prosinca 2021. godine u 9,00 sati.
 
Sve obavijesti o navedenim stanovima koji su predmet natječaja, mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, Vukovarska 1, telefon: 035/217-039, s tim da zainteresirani ponuditelj može pogledati stan.
 
Natječaj je dostupan na poveznici.

Zadnje vijesti

Visoka pobjeda Omladinca nad Naškom

Hrvoje Mišić se oprostio od NK Marsonije

123 novooboljele osobe od Covid-19 u protekla 24 sata, 5 osoba preminulo

FOTO GALERIJA

Jedinstveni koncert hrvatskog ansambla LADO i ansambla 'Stanisława Hadyne ŚLĄSK' iz Poljske

Društvo multiple skleroze kreativno i osviješteno ususret Božiću

Održan koncert Velikog mještovitog župnog zbora i Brass quinteta iz Požege

Kratka povijest Slavonskog Broda: od prapovijesnog doba preko Marsonije do Broda i Domovinskog rata

Posjet izaslanstva Grada Celja