Mjerne postaje u Slavonskom Brodu ponovno bilježe visoke koncentracije lebdećih čestica u zraku

Tijekom posljednjih nekoliko dana mjerne postaje u Slavonskom Brodu ponovno bilježe onečišćenje zraka lebdećim česticama PM10.

Autor: bportal | Datum objave: 14.02.2017


 Tako je dnevna koncentracija PM10 dana 08. veljače 2017. godine prekoračila dnevnu graničnu vrijednost od 50µg/m3, određenu Uredbom o razinama onečišćujućih tvari u zraku te je iznosila 63,109 µg/m3.

Istovremeno, mjerne postaje bilježile su i prekoračenja satnih graničnih vrijednosti sumporovodika H2S u zraku. Satna granična vrijednost za H2S je 11.veljače 2017. godine od 16.00 sati do 18.00 sati  iznosila 25,2 µg/m3, 11,0 µg/m3 i 21,1 µg/m3 na mjernoj postaji Slavonski Brod -1 što je veće od satne granične vrijednosti, 7 µg/m3 određene Uredbom o razinama onečišćujućih tvari.

Od 1. siječnja 2017. godine satna granična vrijednost za H2S prekoračena je 42 puta na mjernoj postaji Slavonski Brod -1 i 22 puta na mjernoj postaji Slavonski Brod -2, a sukladno navedenoj Uredbi ne smije biti prekoračena više od 24 puta tijekom kalendarske godine. Dnevna granična vrijednost lebdećih čestica PM10 u promatranom razdoblju prekoračena je 28 puta, a prema Uredbi ne smije biti prekoračena više od 35 puta tijekom cijele godine.

Zadnje vijesti

Za mlade poljoprivrednike i mala gospodarstva – novi rokovi za prijave

U Bukovlju ocijenjena najbolja mlada vina

Sapci jesenski prvaci 2. ŽNL – skupine A

FOTO GALERIJA

Advent iz davnina među najljepšim u Hrvatskoj

5. Slavonska trka – atletska manifestacija koja stvara promjene

Podijeljene diplome polaznicima škole klizanja

Novogodišnje slavlje na glavnom gradskom trgu

Najmlađi građani dočekali Novu godinu uz Djeda Božićnjaka i vatromet