Komunikacijski posrednik u ulozi socijalnog uključivanja osoba oštećena sluha

Zahvaljujući operativnom programu ”Učinkoviti ljudski potencijal 2014.-2020.” Športskom savezu gluhih Brodsko-posavske županije odobren je projekt pod kodnim nazivom: UP.02.2.2.14.0106 ”Komunikacijski posrednik u ulozi socijalnog uključivanja osoba oštećena sluha” u vrijednosti od 535.500,00 kn. Sredstva su u 100 postotnom iznosu financirana iz Europskog socijalnog fonda...

Autor: Brodportal | Datum objave: 03.09.2021
Komunikacijski posrednik u ulozi socijalnog uključivanja osoba oštećena sluha


Projekt traje 20 mjeseci (od 19.7.2021.-19.3.2023.). Ovim projektom omogućen je tumač i prevoditelj znakovnog jezika gluhih za 15 osoba oštećena sluha na području Brodsko-posavske županije. Sam projekt zapošljava dvije osobe; prevoditelja i tumača i koordinatora.

Sluh je jedno od najvažnijih osjetila jer je usko povezan s razvojem govora i komunikacijom tako da i manji poremećaji sluha dovode do poteškoća u komunikaciji. Prema podatcima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo na području Brodsko-posavske županije trenutno ima više 650 gluhih i nagluhih osoba, od kojih više od pola gravitira Gradu Slavonskom Brodu. Zbog toga nam je ovaj projekt od iznimne važnosti kako bi barem jednom dijelu osoba oštećena olakšali komunikaciju u obavljanju određenih poslova koje nisu u mogućnosti obavljati sami. 
 
Često puta u javnim ustanovama gluhe i nagluhe osobe dožive neugodnosti i nerazumijevanje od strane djelatnika što kod njih izaziva ljutnju i frustraciju, stoga je komunikacijski posrednik od velike važnosti za premošćavanje komunikacijskih barijera gdje će im uz pomoć znakovnog jezika na njima jasan i razumljiv način prenijeti sve važnje informacije.
 
Znakovnim jezikom mogu uz podršku prevoditelja, dobiti sve potrebne informacije iz javnog života na pristupačan način; na raznim sastancima, skupovima, tečajevima, u procesu obrazovanja, itd. Znakovni jezik nije univerzalan kao što mnogi misle. Postoji britanski znakovni jezik (BSL), američki znakovni jezik (ASL) itd. Svaki znakovni jezik ima svoju vlastitu gramatiku i uči se kao svaki drugi strani jezik. Gluhe osobe isključene su iz svih glasovno-govornih informacija i velik broj gluhih osoba ne može razviti razumljiv govor. One se služe znakovnim jezikom kao prvim jezikom. Nagluhe osobe imaju bolje razvijen govor i jezik te bolja školska predznanja, no i te osobe imaju teškoća s praćenjem nastave, uspostavom brze komunikacije ili razumijevanjem govora u buci. 
 
Zakon o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj propisuje pravo gluhih i
gluhoslijepih osoba te drugih osoba s komunikacijskim teškoćama na korištenje, informiranje i obrazovanje na hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije koji odgovaraju njihovim individualnim potrebama, a u svrhu izjednačavanja mogućnosti pristupa socijalnom, ekonomskom i kulturnom okruženju te omogućavanju ravnopravnog ostvarivanja svih ljudskih prava i temeljnih sloboda. Prema članku 14. istog zakona gluhe i nagluhe osobe imaju pravo koristiti osobnog asistenta u vidu komunikacijskog posrednika u svim životnim situacijama i pred tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnim osobama s javnim ovlastima.
 
 Korisnici ovoga projekta su osobe starije od 18 godina i zadovoljavaju uvjete propisane od nadležnih tijela. Usluga će se pružati na području grada Slavonskog Broda i okolnih općina koje gravitiraju gradu. Projekt je u skladu s europskim, nacionalnim i lokalnim dokumentima koji promiču veću socijalnu uključenost osoba s invaliditetom. Na europskoj razini projekt pridonosi ostvarivanju ciljeva strategije Europa 2020 u djelu koji govori o osmišljavanju i provedbi programa promicanja socijalnih inovacija za najranjivije.
 
Na nacionalnoj razini projekt pridonosi ostvarenju ciljevima Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj 2014. – 2020. u prioritetu Osiguravanje uvjeta za uspješnu borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti te smanjenje nejednakosti u društvu. Na lokalnoj razini projekt pridonosi ostvarivanju ciljeva Strategije razvoja ljudskih potencijala BPŽ 2016.-2020. i to Prioritetne os 2: Pojačanje socijalne uključenosti skupina u nepovoljnom položaju i osoba s posebnim potrebama. Projekt pridonosi ostvarivanju općeg cilja poziva, te specifičnog cilja 2 jer smanjuje socijalnu isključenost osoba s invaliditetom kroz pružanje usluge osobne asistencije(tumača) za osobe oštećena sluha.
 

MOŽDA VAS ZANIMA I OVO

Zadnje vijesti

Kravata porijeklo "vuče" iz brodskog pritvrđavskog naselja Cravatten Statt

Održana završna konferencija energetske obnove upravne zgrade bolnice "Dr. Josip Benčević"

Više narušavanja javnog reda i mira tijekom vikenda u alkoholiziranom stanju

FOTO GALERIJA

Održana završna konferencija energetske obnove upravne zgrade bolnice "Dr. Josip Benčević"

Satiričko kazalište mladih iz Slavonskog Broda nastupilo u Bitoli

Župan Marušić na sastanku Vlade sa županima, predstavnicima Udruge gradova i Udruge općina u Zaprešiću

Spojen novi most na Savi kod Stare Gradiška

Župan Marušić obišao radove energetske obnove novogradiške bolnice