Gradit će se Centar za upravljanje rizicima od katastrofa i kriznih situacija

Ekstremne klimatske promjene, poplave potresi, požari, epidemije – ostavljaju značajne posljedice koje sve više osjetimo i koje zahtijevaju velika ulaganja u razvoj sustava zaštite. Prepoznala je taj imperativ i Brodsko posavska županija pokretanjem novog razvojnog projekta „Simulacijsko-edukacijski centar za upravljanje rizicima od katastrofa radi jačanja kapaciteta za prilagodbu klimatskim promjenama (SIMED)“...

Autor: Ivica Vlašić | Datum objave: 22.08.2020


Riječ je o projektu kojega je nositelj Brodsko posavska županija , a projektni partneri županijski Zavod za hitnu medicinu i Lučka uprava Slavonski Brod. Projektom „Simulacijsko-edukacijski centar za upravljanje rizicima od katastrofa radi jačanja kapaciteta za prilagodbu klimatskim promjenama (SIMED)“ planirana je izrada projektno-tehničke dokumentacije za:

 -  izgradnju i opremanje SIMED CENTRA u kojem će se nalaziti prostorije novog odjela Zavoda za hitnu medicinu BPŽ u Slavonskom Brodu (na lokaciji „Plavo polje“ u Borovskoj ulici), prostorije Stožera civilne zaštite BPŽ i prostorije za kontinuirano održavanje spremnosti i treninge simulacijsko-edukacijskog tipa zdravstvenog osoblja. Projektirat će se izgradnja objekta SIMED CENTRA površine cca 1.350 m2 neto (cca 1.650 m2 bruto) u neposrednoj blizini Doma zdravlja Slavonski Brod, Borovska 7 koji će se sastojati od nove infrastrukturne jedinice za Zavod za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije (ZHM BPŽ), odnosno prostorni kapaciteti Stožera CZ BPŽ za sastanke, kontinuirano uvježbavanje zdravstvenog osoblja u timovima za hitne intervencije Stožera CZ BPŽ kao i sve ostale sadržaje potrebne za nesmetano funkcioniranje Stožera. 
 
-  izgradnju TERMINALA ZA INTERVENTNE AKTIVNOSTI U KRIZNIM SITUACIJAMA NA RIJECI SAVI koji će služiti za spuštanje i izvlačenje plovila iz rijeke Save do težine od 15 tona. Za ishođenje građevinske dozvole bit će zadužen partner Lučka uprava Slavonski Brod koja gospodari javnim dobrom - Lukom Brod, na čijoj će se površini, prostornim planom predviđenoj lokaciji u Luci Brod, graditi Terminal s kranom za spuštanje/podizanje plovila, odnosno dizalicom kapaciteta do 15 tona za manipuliranje teretom (brodicama) koji je potrebno porinuti u rijeku ili izvući na suhi vez i stubište za pristup rijeci, s razine manipulativnog platoa (operativni nivo) do razine vode. Terminal će poduprijeti  interventne i pripremne aktivnosti u cilju djelovanja organizacija članica Stožera CZ BPŽ u kriznim situacijama na rijeci Savi (prvenstveno organizacija koje se bave spašavanjem iz vode i drugim srodnim aktivnostima). Izrađena projektno-tehnička dokumentacija te buduća izgradnja infrastrukturnih jedinica na području Lučke uprave SB osigurat će rješavanje jednog od gorućih problema Stožera CZ BPŽ, a to je nemogućnost pristupa plovilima rijeci Savi na području grada Slavonski Brod. Sve institucije u sastavu Stožera CZ BPŽ koje u svom opisu djelovanja imaju aktivnosti spašavanja iz vode ili drugih hitnih intervencija na vodi ovom bi investicijom uvelike olakšale svoje aktivnosti vezane za rad na vodi te bi svojim plovilima omogućili jednostavniji pristup, brže reagiranje u hitnim situacijama kao i značajno smanjili cijenu održavanja plovila i njegovog vađenja iz rijeke.

Procjenjuje se da će izgradnja ova dva objekta Centra za upravljanje rizicima u kriznim situacijama u Slavonskom Brodu koštati oko 40 milijuna kuna.
 
Projekt će predstavljati sljedeću fazu razvoja infrastrukturnih i tehničkih kapaciteta u kriznim situacijama izazvanima klimatskim promjenama kojima je Brodsko-posavska županija u posljednjih nekoliko godina često bila pogođena, kao i modernizaciju i geostrateško pozicioniranje županijskog sustava borbe s klimatskim i prirodnim štetnim čija je kvaliteta djelovanja prepoznata i priznata kako na regionalnoj, tako i na nacionalnoj razini.
 
Brodsko posavska županija  ovim projektnim prijedlogom osigurava daljnji napredak kategorije upravljanja rizicima, sektora visoke ranjivosti, kojim će se sustići međunarodni standardi u organizacijskim i infrastrukturnim kapacitetima - u prvom redu prostornim kapacitetima za trajno održavanje spremnosti za postupanje u kriznim situacijama, a bez uvježbavanja i formalne izobrazbe za djelovanje u situacijama katastrofe, nije izvjesno da će djelatnici institucija iz sastava Stožera u takvim situacijama adekvatno reagirati.
 
Ovaj strateški projekt nastavak je na uspješnu suradnju Hrvatske i Srbije kroz projekt prekogranične suradnje kratice "JENTRAP “ kojim je postavljen regionalni standard u borbi s poplavama i klimatskim nepogodama, a značajno je unaprijedio suradnju između regija, međusobnu komunikaciju te zajedničko suočavanje s katastrofama koje ne poznaju granične ili nacionalne razlike. Projekt je također otvorio put daljnjoj suradnji i novim projektima kroz programiranje za sljedeću financijsku perspektivu, koja stavlja naglasak na „Digitalnu EUROPU“.
 
Implementacijom ovog projekta Brodsko posavska županija postupa u skladu s strateškim dokumentom „Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku“ prema kojemu jednak značaj treba dati preventivnom djelovanju i spremnosti za reagiranje na temelju nove liste prioriteta (klimatskih promjena) koje će negativno utjecati na određeno područje (u ovom slučaju područje BPŽ te susjednih država) i to na rizik od pojave ekstremnih temperatura (toplinski udar),  rizik od pojave epidemija i pandemija, poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih tijela (Dunavski sliv obuhvaća Dunav, Dravu i Savu s pritokama), potrese i požare u ljetnim mjesecima i sušnim vremenskim periodima.
 
Priprema projekta u županijskom Centru za razvoj trajala je mjesec dana. Vrijednost samog projekta je milijun i 770 tisuća kuna, a s milijun i pol sufinancirat će ga EU iz Fonda za regionalni razvoj, kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija, Prioritetne osi 10: 'Tehnička pomoć'. 

MOŽDA VAS ZANIMA I OVO

Zadnje vijesti

353 komada oružja, 15 tisuća komada streljiva i 10,7 kg eksploziva predano u 2021.

Upravljao vozilom pod utjecajem alkohola od 1,86 promila

Dodjelom godišnjih volonterskih nagrada obilježen Međunarodni dan osoba s invaliditetom

FOTO GALERIJA

Dodjelom godišnjih volonterskih nagrada obilježen Međunarodni dan osoba s invaliditetom

Jedinstveni koncert hrvatskog ansambla LADO i ansambla 'Stanisława Hadyne ŚLĄSK' iz Poljske

Društvo multiple skleroze kreativno i osviješteno ususret Božiću

Održan koncert Velikog mještovitog župnog zbora i Brass quinteta iz Požege

Kratka povijest Slavonskog Broda: od prapovijesnog doba preko Marsonije do Broda i Domovinskog rata