"Grad nema potpunu dokumentaciju i zato stoji projekt Brod 2"

Novi detalji u priči oko razvoja projekta Brod 2, po prvi puta objavljena kronologija i mišljenje međunarodne tehničke pomoći

Autor: Brodportal | Datum objave: 16.04.2021
"Grad nema potpunu dokumentaciju i zato stoji projekt Brod 2"


 Gradska organizacija HDZ-a predočila je javnosti nove detalje u priči oko projekta razvoja vodnokomunalne infrastrukture „Brod 2“. Podsjetimo, na službenim internetskim stranicama grada Slavonskog Broda je prije desetak dana objavljeno kako su sredstva namijenjena za vodnokomunalne projekte u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. raspoređena na mjere koje za cilj imaju ublažiti pad gospodarstva zbog čega je onemogućeno financiranje projekta „Brod 2“.

Vijećnici HDZ-a u Gradskom vijeću grada Slavonskoga Broda su, kao zainteresirana javnost, Upravi za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja poslali konkretna pitanja, tražeći jasne odgovore o statusa projekta.

Ministarstvo je odgovorilo na pitanja, istaknuvši kako je istinita tvrdnja Grada da je projekt „Brod 2" u visokoj fazi spremnosti, ali nije u potpunosti spreman za prijavu za financiranje.

Glavni razlog tome je što nedostaje jedan od uvjeta prihvatljivosti projekta - pozitivno mišljenje JASPERS tehničke pomoći.

JASPERS je instrument tehničke pomoći, koji državama pruža potrebnu potporu za izradu visokokvalitetnih kapitalnih projekata koji će se sufinancirati iz fondova EU-a, čija je glavna svrha neovisno savjetovanje kako bi se omogućila bolja priprema velikih infrastrukturnih projekata, poput gore navedenog. Upravo je JASPERS istaknuo još 3. prosinca 2020. godine da u prijavi projekta postoje problemi u dokumentaciji, prvenstveno oni vezani na utjecaj projekta na okoliš. To demantira ključnu informaciju koju je Grad pustio u javnost kako gotovo dvije godine ima  spremnu dokumentaciju, a da projekt stagnira zbog države. Dodatno, Ministarstvo je potvrdilo kako je Vodovod službeno 6. studenoga 2020. godine dostavio Aplikacijski paket dokumenata za projekt "Brod 2", u trenutku kad su odobreni projekti već premašili 170% alokacije dostupne za vodnokomunalne projekte.

Isto tako, od početka ove godine Ministarstvo je intenzivno komuniciralo s predstavnicima Vodovoda, ističući, primjerice u ožujku 2021., kako je prijavitelj projekta obvezan provesti postupak procjene utjecaja na okoliš obzirom na utvrđenu promjenu obuhvatnosti planiranog zahvata u odnosu na početak projekta. Vodovod je dostavio 26. ožujka korigirani aplikacijski paket dokumenata, ali i dalje bez sve potrebne dokumentacije. Upravo to Ministarstvo ističe kao razlog nespremnosti projektne prijave za daljnju proceduru dodjele bespovratnih sredstava.

No, kako u svom odgovoru Ministarstvo naglašava, ono i dalje stoje na raspolaganju Vodovodu za sva pitanja oko završetka projekta te potiču Slavonski Brod na nastavak pripreme dokumentacije na način da se što prije ishodi završno izvješće Jaspersa (tzv. Final ACN) i time zadovolje svi uvjeti nužni za sklapanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Treba naglasiti kako su i državni tajnik Dragan Jelić (kao pomoćnik ministra u MRRFEU i kao državni tajnik u MRMS) te saborski zastupnici cijelo vrijeme redovito lobirali za projekt „Brod 2" još od dana predaje prvotne dokumentacije 2019. godine, a i prije. To su činili u suradnji sa čelnicima Vodovoda unatoč činjenici kako gradonačelnik nikada nije zatražio službeni sastanak ni s čelnicima Hrvatskih voda i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova, a ni s „brodskim“ dužnosnicima u Zagrebu.

Jedan od rezultata je i uvrštenje projekta „Brod 2" u prioritete Vlade RH za sufinanciranje na sjednici Odbora za praćenje Operativnog programa konkurentnost i kohezija. "Svi naši dužnosnici će i dalje aktivno lobirati za što skoriji potpis ugovora „Brod 2“ jer je on neophodan za povećanje kvalitete života građana Slavonskog Broda i okolnih općina", stoji i priopćenju Kluba vijećnika HDZ-a, HSP-a, HDSSB-a i nezavisnog vijećnika grada Slavonskog Broda.

U interesu javnosti, HDZ-ovi vijećnici su na uvid svima dali i detaljnu kronologiju komentara JASPERS-ovih stručnjaka, kao i komentare iz posljednjeg Nacrtu izvješća o projektu koja je dostupna u nastavku:

 • 24.3.2016. JASPERS-u je dostavljena radna verzija Studije izvedivosti (SI)
 • 14.04.2016. izdan je JASPERS 1. Guidance Note (GN) (GN su smjernice za dokumentaciju projekta i prijavnu dokumentaciju)
 • 12.7.2016. JASPERS-u je dostavljena korigirana radna verzija SI i odgovori na GN
 • 08.08.2016. izdan je 2. JASPERS Guidance Note
 • 21.12.2016. upućena korigirana SI u JASPERS
 • 19.01.2017. izdan je 3. JASPERS Guidance Note
 • 31.10.2017. JASPERS-u je dostavljen Aplikacijski paket
 • 17.05.2017. izdan je 4. JASPERS Guidance Note
 • 26.11.2018. JASPERS-u je dostavljen Aplikacijski paket ažuriran sukladno komentarima JASPERS-a
 • 18.3.2019. izdan je JASPERS 5. Guidance Note
 • 10.7.2019. JASPERS-u je dostavljen Aplikacijski paket ažuriran sukladno komentarima JASPERS-a
 • 07.08.2019. izdan je JASPERS 6. Guidance Note
 • 19.12.2019. JASPERS-u je dostavljen Aplikacijski paket ažuriran sukladno komentarima JASPERS-a
 • 18.03.2020. dostavljen putem mail-a 7 komentar JASPERS-a koji se odnosi na okolišni aspekt aplikacije – Jaspers je utvrdio kako komponenta projekta koja se odnosi na vodoopskrbu uopće nije obuhvaćena Rješenjem Ministarstva zaštite okoliša i energetike (KLASA: UP/I-351-03/19-09/276, URBROJ: 517-03-1-2-19-8 od 20.11.2019) te se dalje navodi i kako je u prvom Rješenju ( KLASA: UP/I 351-03/16-08/218, URBROJ: 517-06-2-1-2-17-10 od 10.05.2017.) bilo obuhvaćeno samo 20.850 m vodoopskrbnih cijevi dok se u studiji izvodljivosti i u aplikaciji navodi 48.863 m vodoopskrbnih cijevi plus ostale mjere na vodoopskrbnoj mreži. Preporuka JASPERS-a je da se ažurira rješenje Ministarstva te da se ažuriraju Dodatak 1 i Dodatak 2 te da se u iste uključe sva ulaganja u okviru projekta.
 • 16.11.2020. JASPERS-u je dostavljen kompletni Aplikacijski paket dokumenata
 • 03.12.2020. izdan je JASPERS draft Action Completion Note (ACN) (ACN je završno izvješće o dokumentaciji) JASPERS navodi sljedeću problematiku:
  1. Posljednje Rješenje o potrebi provođenja postupka procjene utjecaja na okoliš /ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu ne obuhvaća cjelokupni obuhvat projekta kako je prikazan u Prijavnom obrascu i Studiji izvedivosti.
  2. Mišljenje o usklađenosti projekta s Direktivom o procjeni utjecaja na okoliš ne procjenjuje usklađenost lokacijskih i građevinskih dozvola koje su već izdane.
  3. Dodatak 1. Izjava ne obuhvaća cjelokupni obuhvat projekta. Popratna karta ne prikazuje jasno udaljenosti do najbližih područja Natura 2000.

Preporuke vezane za gore navedenu problematiku od strane JASPERSA su:

 1. Ishoditi sveobuhvatno Rješenje o potrebi provođenja postupka procjene utjecaja na okoliš / ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu koje obuhvaća cijeli projekt kako je predložen za EU sufinanciranje.
 2. Ishoditi revidirano Mišljenje o usklađenosti projekta s Direktivom o procjeni utjecaja na okoliš. To mišljenje treba potvrditi usklađenost izdanih lokacijskih i građevinskih dozvola s nalazima PUO procedure.
 3. Ishoditi sveobuhvatan i ažuriran Dodatak 1. Izjava. Popratna karta treba jasno pokazivati udaljenosti do najbližih područja Natura 2000.

Nakon revizije procjene utjecaja na okoliš, Dodatak 2. će možda također biti potrebno revidirati.

 • 11. siječnja 2021. prijavitelju su dostavljeni zajednički komentari PT1 (Ministarstvo) i PT2 (Hrvatske vode)
 • MINGOR (kao nadležno tijelo za procjenu utjecaja na okoliš) je u veljači 2021. zaprimilo zahtjev za izdavanjem mišljenja o obvezi provedbe postupka procjene utjecaja na okoliš zbog izmjene zahvata koji se odnosi na proširenje sustava odvodnje,
 • MINGOR je 10.3.2021. dalo mišljenje da je potrebno provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš s obzirom da je utvrđeno da se obuhvat planiranog zahvata promijenio u odnosu na varijantu zahvata za koji su provedeni postupci.
 • 26. ožujka 2021. dostavljen je korigirani aplikacijski paket dokumenata. Međutim, navedeni ne sadrži svu potrebnu dokumentaciju
 •  Slijedom navedenoga, projektna prijava još nije spremna za daljnju proceduru dodjele bespovratnih sredstava.

Zadnje vijesti

30. obljetnica osnutka 121. brigade HV Nova Gradiška

Nacionalni je dan multiple skleroze

Marsonia slavila na gostovanju u Pleternici unatoč igraču manje i ranom vodstvu domaćih

FOTO GALERIJA

SIkirevački motivi rame uz rame s najboljim hrvatskim i europskim čipkama

Dovršavaju se infrastrukturni radovi na Kući Brlić

Započelo postavljanje umjetne trave na pomoćnim terenima stadiona kraj Save

10. Dječji sajam oduševio najmlađe Brođane

Novogradiški "Trenkovci" na vikendu na otoku Pagu kao priprema za Vinkovačke jeseni